Gia nhập Bluesea
Gia nhập Bluesea
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D ( ARTIST)
 
- Thiết kế giao diện, item, bản đồ cho game.
- Thiết kế nhân vật, trang phục, hình chuyển động cho nhân vật.
...
Tuyển dụng khác