Gia nhập Bluesea
Gia nhập Bluesea
Chuyên viên bản quyền
  • Gặp gỡ, trao đổi với ca sỹ, nhạc sỹ, Công ty để ký về bản quyền các tác phẩm âm nhạc, 
  • Nắm bắt thị trường âm nhạc
  • Có khả năng đánh giá về âm nhạc
 
Tuyển dụng khác