CÔNG NGHỆ TIN HỌC
Công nghệ tin học
Phát triển phần mềm
Bluesea cung cấp các gói Giải pháp Phần mềm với dịch vụ chuyên nghiệp như Phần mềm Quản trị Nội dung, Quản lý nhân sự, Giải pháp quản lý hệ thống bán hàng, Cổng thông tin điện tử cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Những giải pháp này đã được kiểm nghiệm qua thực tế do đó đảm bảo thành công và hiệu quả trong sử dụng, được đánh giá cao trong việc mang lại nhiều lợi ích và tiện lợi cho người sử dụng:
  • Tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng, nhân lực
  • Tiết kiệm thời gian phát triển phần mềm và quản lý dự án
  • Triển khai nhanh chóng
  • Có thể tuỳ biến theo nhu cầu từng đối tượng khách hàng.